Nízkoenergetický dům PP01

Idea

Záměrem bylo vytvořit rodinný dům s parametry splňujícími nízkoenergetický i pasivní standard. Proto byl volen kompaktní a jednoduchý tvar s kvalitní dispozicí a účelovou kompozicí okenních otvorů. Dispozičně je objekt navržen tak, aby byla maximalizována plocha hlavní pobytové místnosti. Vnitřní komunikace jsou, vzhledem k velikosti půdorysu, minimalizovány.
Hmota rodinného domu má obdélníkový půdorys o rozměrech 10,75 x 8m a je zastřešena šikmou střechou bez přesahu.

Dispozice domu

Jedná se o dvoupodlažní dispozici dělenou na vstupní patro určené ke společnému pobytu rodiny a na patro klidové s ložnicemi a koupelnou.
Vstup do domu je navržen přes zádveří, ze kterého je navržen vstup do technické místnosti, pracovny, hygienického zázemí a obytného prostoru. V obytném prostoru je navržen kuchyňský kout se spíží. Dominantou obytného prostoru je bezesporu křivočaré schodiště, spojující obě podlaží objektu. Nástupní polovina schodiště je odkrytá směrem do obytné místnosti. Tím celý hlavní obytný prostor získá pocitově větší objem a bude tak propojen s podkrovním patrem. V podkroví je navržena společná koupelna, ložnice se šatnou a dva pokoje.
Kompozice oken vychází z dispozičního řešení objektu. Velké prosklené plochy jsou navrženy v obytném prostoru. V soukromých pokojích je podíl plochy prosklení taktéž nezanedbatelný. Celý interiér rodinného domu je tak velmi dobře prosvětlen.

Materiálový a barevný výraz domu

Převážná část objektu bude omítnuta fasádní omítkou. Pro podpoření architektonického výrazu a zvýraznění kompozice ploch ve fasádě bude mezi okny ve štítech použito obkladového materiálu – dřeva, velkoformátové desky nebo kamenného obkladu. Objekt může být zastřešen krytinou taškovou nebo plechovou, popřípadě krytinou z vláknocementových šablon. Nerezový komín na fasádě štítové zdi je rovněž nezanedbatelným prvkem dotvářejícím architekturu domu.

Stavební řešení

Jedná se o dvoupodlažní stavbu zděného stěnového systému. Základovou konstrukci objektu tvoří základové pasy a základová deska. Střecha je šikmá sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí.
Stavba je vyzděná z keramických bloků HELUZ Family založenou na železobetonových základových pasech systému STAVOMODUL. Obvodové zdivo tvoří zároveň svislé nosné konstrukce budovy. Strop je tvořen sádrokartonovým podhledem. Obvodové zdivo je zakončeno železobetonovým obvodovým věncem. Překlady jsou keramické systému HELUZ. Příčky jsou navrženy ze systému Heluz. Střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí. Přilehlé plochy stavby tvoří zpevněný příjezd, chodník a terasa ze zámkové dlažby.

Technologické řešení

Objekt je navržen jako nízkoenergetický nebo pasivní dům. U pasivní varianty je v objektu uvažována řízená výměna vzduchu s rekuperací. Přísun čerstvého vzduchu bude řešen rozvodem a přívodními koncovkami v podlaze. Odvod znečištěného vzduchu bude řešen pomocí nasávacích koncovek a potrubí ve stropě. Rekuperační jednotka bude umístěna v technické místnosti. U nízkoenergetické varianty nucená výměna vzduchu uvažována není.

Vytápění objektu je řešeno elektrickým kotlem a elektrickým systémem podlahového vytápění ve všech místnostech. V koupelně je otopná soustava doplněna o otopný žebřík.

Je zde i možnost instalace tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo pak slouží současně pro vytápění a ohřev TUV. Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojem tepla a výrazně šetří roční náklady na provoz domu.

Standard

 • Nízkoenergetický standard
 • Elektrické podlahové vytápění
 • Podlahy - PVC Gerfloor PRIMETEX (dekor dle investora)
 • Keramické obklady v koupelně a WC
 • Keramická dlažby
 • Zařizovací předměty - Idol

 

 • Malby bílé
 • Plastová okna a dveře s trojskly Rehau GENEO (U=0,8W/m2.K)
 • Klempířské prvky – pozink
 • Krytina Bramac/Cembrit/Falcováná AlZn
 • Vnitřní dveře – Sapeli Elegant folie + Obložková zárubeň normal folie
 • Zpevněné plochy Presbeton Holland II

Doplňkové služby

 • Vyřízení stavebního povolení a kolaudace ZDARMA
 • Základová deska v ceně (pro rovinný terén a standardní hydrogeologické podmínky)
 • Možnost využití výhodného financování pro stavbu
 • Pomoc při výběru pozemku
 • Stavba krytého parkovacího stání cena od 150 000,- Kč vč. DPH
 • Stavba pergol (samostatná cenová nabídka)
 • Stavba teras – imitace dřeva (samostatná cenová nabídka)
 • Možnost pasivního standardu s ročními náklady pod 3500 Kč/topení

 

 • Možnost instalace teplovodního vytápění
 • Možnost instalace solárního systému
 • Možnost montáže peletkových kamen
 • Možnost montáže tepelného čerpadla – Země-voda, vzduch-voda
 • Možnost chlazení a chlazení pomocí VZT
 • Možnost rozvodu TV+SAT
 • Možnost montáže EZS
 • Dodávka kuchyňské linky se slevou 10%