Nízkoenergetický dvojdomek PP02

Idea

Záměrem bylo vytvořit rodinný dvojdomek s parametry splňujícími nízkoenergetický standard. Proto byl volen kompaktní a jednoduchý tvar s kvalitní dispozicí a účelovou kompozicí okenních otvorů. Dispozičně je objekt navržen tak, aby spodní patro sloužilo společnému pobytu rodiny a horní bylo patrem spíše soukromým. Vnitřní komunikace jsou, vzhledem k velikosti půdorysu, minimalizovány.
Hmota rodinného domu má obdélníkový půdorys o rozměrech poloviny dvojdomku 10x8,75m a je zastřešena šikmou střechou bez přesahu. Celkový architektonický výraz domu je tvořen hlavně hmotou vikýře vystupující ze střešní roviny.

Dispozice domu

Jedná se o dvoupodlažní dispozici dělenou na vstupní patro určené ke společnému pobytu rodiny a na patro klidové s ložnicemi a koupelnou.
Vstup do domu je navržen přes zádveří, na které dispozičně navazuje chodba. Odtud je umožněn vstup do technické místnosti, pracovny, hygienického zázemí a obytného prostoru. V obytném prostoru je navržen kuchyňský kout se spíží. Obytný prostor je možno rozdělit hmotou krbového tělesa, která při pozici uprostřed dispozice může být otevřená na obě strany a tvořit tak příjemnou dominantu jak při posezení tak při stolování. V podkroví je navržena společná koupelna, ložnice se šatnou a dva pokoje.
Kompozice oken vychází z dispozičního řešení objektu. Velké prosklené plochy jsou navrženy v obytném prostoru. V soukromých pokojích je podíl plochy prosklení díky navrženým vikýřům taktéž nezanedbatelný. Celý interiér rodinného domu je tak velmi dobře prosvětlen. Vikýře jsou rovněž navrženy jako prvek, kterým se zvětší plocha místnosti s rovným stropem a podkrovní prostor tak může být lépe využit.

Materiálový a barevný výraz domu

Převážná část objektu bude omítnuta fasádní omítkou. Pro podpoření architektonického výrazu je navržen vikýř vystupující ze střešní roviny. Na něj je užito výrazně odlišného materiálu (pozinkovaného plechu nebo obkladového materiálu – např. dřeva nebo velkoformátových desek). Objekt může být zastřešen krytinou taškovou nebo plechovou, popřípadě krytinou z vláknocementových šablon.

Stavební řešení

Jedná se o dvoupodlažní stavbu zděného stěnového systému. Základovou konstrukci objektu tvoří základové pasy a základová deska. Střecha je šikmá sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí.
Stavba je vyzděná z keramických bloků HELUZ Family založenou na železobetonových základových pasech systému STAVOMODUL. Obvodové zdivo tvoří zároveň svislé nosné konstrukce budovy. Strop je tvořen sádrokartonovým podhledem. Obvodové zdivo je zakončeno železobetonovým obvodovým věncem. Překlady jsou keramické systému HELUZ. Příčky jsou navrženy ze systému Heluz. Střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí. Přilehlé plochy stavby tvoří zpevněný příjezd, chodník a terasa ze zámkové dlažby.

Technologické řešení

Objekt je navržen jako nízkoenergetický dům. Nucená výměna vzduchu uvažována není. Vytápění objektu je řešeno elektrickým kotlem a elektrickým systémem podlahového vytápění ve všech místnostech. V koupelně je otopná soustava doplněna o otopný žebřík.

Je zde i možnost instalace tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo pak slouží současně pro vytápění a ohřev TUV. Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojem tepla a výrazně šetří roční náklady na provoz domu.

Standard

 • Nízkoenergetický standard
 • Elektrické podlahové vytápění
 • Podlahy - PVC Gerfloor PRIMETEX (dekor dle investora)
 • Keramické obklady v koupelně a WC
 • Keramická dlažby
 • Zařizovací předměty - Idol
 

 • Malby bílé
 • Plastová okna a dveře s trojskly Rehau GENEO (U=0,8W/m2.K)
 • Klempířské prvky – FeZn
 • Krytina Bramac/Cembrit/Falcováná AlZn
 • Vnitřní dveře – Sapeli Elegant folie + Obložková zárubeň normal folie
 • Zpevněné plochy Presbeton Holland II

Doplňkové služby

 • Vyřízení stavebního povolení a kolaudace ZDARMA
 • Základová deska v ceně (pro rovinný terén a standardní hydrogeologické podmínky)
 • Možnost využití výhodného financování pro stavbu
 • Pomoc při výběru pozemku
 • Stavba krytého parkovacího stání cena od 150 000,- Kč vč. DPH
 • Stavba pergol (samostatná cenová nabídka)
 • Stavba teras – imitace dřeva (samostatná cenová nabídka)
 • Možnost pasivního standardu s ročními náklady pod 3500 Kč/topení
 

 • Možnost instalace teplovodního vytápění
 • Možnost instalace solárního systému
 • Možnost montáže peletkových kamen
 • Možnost montáže tepelného čerpadla – Země-voda, vzduch-voda
 • Možnost chlazení a chlazení pomocí VZT
 • Možnost rozvodu TV+SAT
 • Možnost montáže EZS
 • Dodávka kuchyňské linky se slevou 10%