Pasivní rodinný dům PP01 lokalita Určice

Dispozice

 
Cena vč. pozemku 3 100 000 Kč vč. DPH

Mám zájem o schůzku

 

Idea

Záměrem bylo vytvořit rodinný dům s parametry splňujícími pasivní standard. Proto byl volen kompaktní a jednoduchý tvar s kvalitní dispozicí a účelovou kompozicí okenních otvorů. Dispozičně je objekt navržen tak, aby byla maximalizována plocha hlavní pobytové místnosti. Vnitřní komunikace jsou, vzhledem k velikosti půdorysu, minimalizovány.

Hmota rodinného domu má obdélníkový půdorys o rozměrech 10,75 x 8m a je zastřešena šikmou střechou bez přesahu.

 

Dispozice domu

Jedná se o dvoupodlažní dispozici dělenou na vstupní patro určené ke společnému pobytu rodiny a na patro klidové s ložnicemi a koupelnou.

Vstup do domu je navržen přes zádveří, ze kterého je navržen vstup do technické místnosti, pracovny, hygienického zázemí a obytného prostoru. V obytném prostoru je navržen kuchyňský kout se spíží. Dominantou obytného prostoru je bezesporu křivočaré schodiště, spojující obě podlaží objektu. Nástupní polovina schodiště je odkrytá směrem do obytné místnosti. Tím celý hlavní obytný prostor získá pocitově větší objem a bude tak propojen s podkrovním patrem. V podkroví je navržena společná koupelna, ložnice se šatnou a dva pokoje.

Kompozice oken vychází z dispozičního řešení objektu. Velké prosklené plochy jsou navrženy v obytném prostoru. V soukromých pokojích je podíl plochy prosklení taktéž nezanedbatelný. Celý interiér rodinného domu je tak velmi dobře prosvětlen.

 

Materiálový a barevný výraz domu

Převážná část objektu bude omítnuta fasádní omítkou v bílé barvě. Pro podpoření architektonického výrazu a zvýraznění kompozice ploch ve fasádě bude mezi okny ve štítech použito odlišné barvy fasády. Objekt bude zastřešen plechovou krytinou.

 

Stavební řešení

Jedná se o dvoupodlažní stavbu zděného stěnového systému. Základovou konstrukci objektu tvoří základové pasy a základová deska. Střecha je šikmá sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí.

Stavba je vyzděna z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 založena na železobetonových základových pasech systému STAVOMODUL. Obvodové zdivo tvoří zároveň svislé nosné konstrukce budovy. Strop je tvořen sádrokartonovým podhledem. Obvodové zdivo je zakončeno železobetonovým obvodovým věncem. Překlady jsou keramické systému HELUZ. Příčky jsou navrženy ze systému Heluz. Střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí. Přilehlé plochy stavby tvoří dva zpevněné pásy pro příjezd, nášlapy pro příchod do domu a terasa ze zámkové dlažby.

 

Technologické řešení

Objekt je navržen jako rodinný dům v pasivním standardu. V objektu bude použita řízená výměna vzduchu s rekuperací. Rekuperační jednotka bude umístěna v technické místnosti.

Vytápění objektu je řešeno tepelným čerpadlem a teplovodním systémem podlahového vytápění ve všech místnostech. Tepelné čerpadlo slouží současně pro ohřev TUV. Jako sekundární tepelný zdroj je uvažována elektrická topná tyč, která je součástí tělesa čerpadla. V koupelně je otopná soustava doplněna o otopný žebřík.

 

Pozemek

Jedná se o pozemek parcelní číslo 1323/36 katastrální území Určice o výměře 608 m2. Velikost pozemku bude navýšena o 170 m2 odkupem vedlejšího pozemku.

pozemekPozemek je rovinatý a nachází se v klidné části na okraji obce s napojením na komunikaci směrem na Prostějov. Jeho orientace splňuje požadavky pro stavbu rodinného domu v pasivním standardu. Příjezd k domu ze severní strany a pobytová část s venkovním posezením orientována na stranu jižní. Na sousedním pozemku parcelní číslo 1323/37 je uvažováno o výstavbě rodinného domu. 

 

Inženýrské sítě

Dodavatel elektrické energie zajistí na své náklady přívod elektrické energie na hranici pozemku. Přivedení elektrické energie od hranice pozemku do domu pro vás zajistí naše společnost. Pro zřízení nového odběrného místa požaduje dodavatel elektrické energie připojovací poplatek dle platného ceníku 12.500 Kč. Díky instalaci tepelného čerpadla využíváte sníženou sazbu za dodávku energie po celých 22 hod/ den.

Voda bude řešena přípojkou k vodovodnímu řádu obce.

Odpadní voda bude řešena ČOV.

S vybudováním plynové přípojky uvažováno není.

 

Standardy domu

 • fasáda domu - štuková omítka, bílá
 • plastová okna . Rehau Geneo, izolační trojskla
 • klempířské prvky - pozinkovaný plech
 • střešní krytina - falcová plechová krytina Aluzinek
 • zpevněné plochy - zámková dlažba Presbeton Holland II
 • podlahy - PVC Gerfloor řady Primetex /dekor dle investora)
 • keramické obklady v koupelně a WC - Musis Pastello
 • keramické dlažby - Musis Basics / Radio / Mercurio
 • sanitární keramika - Idol
 • vnitřní výmalby - bílé
 • vnitřní dveře - Sapeli Elegant folie (dekor dle investora)

 

Naše služby

 • vyřízení stavebního povolení a kolaudace
 • nabídka výhodného financování
 • zajištění prodeje vaší stávající nemovitosti
 • možnost navštívit pasivní dům v Kralicích na Hané

 

Cena

Z naší strany byla podána žádost o získání dotace z programu Nová zelená úsporám 2013. Při jejím získání je celková cena domu včetně popsaného vybavení a pozemku stanovena na částku 3 100 000 Kč. 

Cena se může měnit podle vašich individuálních změn v projektu Pasivní dům PP01 Určice.

 

Bonus

Při rezervaci projektu do 31.8.2014 od nás získáte jako bonus lehkou garáž ve formě dřevěné konstrukce. 

 

Závěrečné slovo

Pasivní dům PP01 Určice je navržen především pro moderní lidi, kteří žijí aktivním životem a po návratu z dnešní uspěchané doby vyžadují bezproblémové a pohodové bydlení. Díky použitým kvalitním a moderním materiálům získáte maximální komfort pro svůj nový domov.